Set 3 muse of leaf

Đa số khách hàng ghé tới Leaf đều gọi những món uống có dừa, bởi theo họ nói thì “View sông thơ mộng thế này phải có thêm dừa mới đủ!”. Bởi vậy nên chúng được ưu ái gọi là những Nàng thơ.

These “girls” are also loved by the new combination, giving people an enjoyable experience:
Coconut coffee
Mango blended coconut
Raspberry coconut

It’s still the Han River, it’s still the coconut, but why sitting at the Leaf is so fresh?